نمایشگاه دائمی آثار خاندان غفاری و کمال الملک

​این نمایشگاه به نمایش بخشی از آثار نقاشی کمال الملک و برخی دیگر از هنرمندان خاندان غفاری اختصاص دارد.

نمایشگاه دائمی آثار خاندان غفاری و کمال الملک

​خاندان غفاری یکی از خانواده های بسیار مهم در عرصه نقاشی قاجاری در ایران است. تاثیر هنرمندان این خانواده بر تحول نقاشی ایرانی موزه ملک را بر آن داشت تا به عنوان یکی از موزه هایی که گنیجنه دار آثار کمال الملک و خاندان غفاری بود، بخشی از فضای خود را به نمایش آثار این خاندان اختصاص دهد. به منظور آشنایی بازدیدکنندگان با این خانواده، در ابتدای نمایشگاه شجره نامه خاندان غفاری قرار داده شده است. در طرح نمایشگاه، آثار در دو گروه قرار گرفتند. بخشی از فضای نمایشگاه به نمایش آثار محمد غفاری (کمال الملک) اختصاص یافت و بخش دیگر به نمایش آثار سایر نقاشان خاندان غفاری. بر بروی دیوارهای نمایشگاه ۹ اثر از محمد غفاری به نمایش درآمد. در قسمت مرکزی نمایشگاه نیز آثاری از صنیع الملک و ابوتراب غفاری و ... دیده می شود.به منظور نمایش تکنیک نقاشی این خانواده، مولاژ سه تابلو از کاخ گلستان در این بخش قرار دارد. در بخشی از نمایشگاه، اسناد و تصاویری دیده می شوند که مربوط به مکاتبات رسمی کمال الملک درباره مدرسه صنایع مستظرفه و تصاویر کمال الملک و شاگردان این مدرسه است. در بخشی دیگر نیز مجسمه ای از کمال الملک به نمایش گذاشته شده است.

یکی از خاندان­های هنری شناخته شده در هنر ایرانی، خاندانی مشهور به غفاری است که پنج هنرمند نقاش را در دل خود پرورش داده و محمد

غفاری مشهور به کمال الملک از شناخته شده­ ترین آنهاست که نقش مهمی در تحول نقاشی ایرانی و ایجاد مدرسه صنایع مستظرفه ایفا نموده است. موزه ملک از جمله سه موزه اول ایران است که بیشترین آثار کمال الملک را در خود جای داده است.

نمایشگاه دائمی آثار خاندان غفاری و کمال الملک که از سال ۱۳۹۰ گشایش یافت، به نمایش هفت اثر از هنرمندان این خاندان همانند صنیع الملک، میرزا ابوتراب و ... در کنار ۹ تابلو از آثار کمال الملک اختصاص یافته است.

برچسب‌ها:

نظر شما: