نگاره معزالدین محمد غفاری زندیه

نظر شما:

نگاره قاضی معزالدین محمد غفاری (حاکم کاشان، قم و نطنز در دوران زندیه)، پدر ابوالحسن غفاری اول (نگارگر و وقایع‌نگار) در حال استعمال قلیان. در کتیبه ای که پشت سر قاضی معزالدین کتابت شده است چنین آمده است: «...سعادت مقرون تمثال همایون عالیجاه امارت و حکومت پناه، امیر الامراء العظام میرزا میرازئی معزالدین محمد حاکم کاشان» همچنین هنرمند در پایین اثر این چنین رقم زده است: «شبیه عالیجاه مرحوم ابوی ام میرزا معزالدین محمد حاکم کاشان»/«رقم بنده درگاه خلایق امیدگاه، ابوالحسن غفاری المستوفی کاشانی ۱۱۹۶»
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۵۳
پدید آورندگان : ابوالحسن مستوفی غفاری (ابوالحسن اول) (نگارگر)
موضوع اثر : معزالدین محمد غفاری حاکم کاشان با قلیان
تاریخ خلق : ۱۱۹۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : الوان
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : بنیاد عزت ملک سود آور
برچسب‌ها : زندیه, آبرنگ, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان