قلمدان لاکی با نقش مجلس ازدواج زندیه

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش مجلس ازدواج و زتدگی روستایی و منظره پردازی. نقوش ختایی بر روی زمینه مشکی با طلا اجرا شده است. این قملدان فاقد رقم است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۱۱
موضوع اثر : مجلس ازدواج- منظره پردازی- زندگی روستایی
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، آبرنگ، لاک الکل، طلای اصل،
تکنیک : لایه های کاغذی، لک و پرداز، لاک کاری، چسباندن،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
محل نمایش : نگاره(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک