شبیه قاضی عبدالمطلب غفاری کاشانی زندیه

نظر شما:

نگاره عبدالمطلب غفاری، قاضی کاشی و نمایندهٔ کاشان در مجلس دشت مغان که نادر شاه را به شاهی برگزید. نواده وی ابوالحسن خان غفاری که نقاش این نگاره است ذیل اثر چنین رقم زده است: «شبیه اقضی القضات و المتشرعین زایر بیت الله رب العالمین، شمس فلک فضیلت شعاری قاضی عبدالمطلب الغفاری الکاشانی که حسب الامر نادری بجهه شورای کبروی مغان از متنزهات خلخال می نمود، کمترین ابوالحسن الغفاری الکاشانی فی شهر محرم الحرام، سنه ۱۲۰۹»
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۵۵
پدید آورندگان : ابوالحسن مستوفی غفاری (ابوالحسن اول) (نگارگر)
موضوع اثر : قاضی عبدالمطلب غفاری سوار بر الاغ
تاریخ خلق : محرم ۱۲۰۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : بنیاد عزت ملک سود آور
برچسب‌ها : زندیه, نگارگری
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان