استاد مظفرعلی در حال نقاشی صفویه

نظر شما:

تصویر استاد مظفر علی نقاش به هنگام نقاشی است. در پس زمینه مطلا روی یک فرش با نقوش اسلیمی ختایی دارای کتیبه عنوان صدر و ذیل مجدول نارنجی و مطلا با دو حاشیه ختایی یکی به رنگ کاغذ زمینه و دیگری آبی روشن، مجدول زر میان لاجورد با حاشیه زرافشان است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۲۶
پدید آورندگان : ابراهیم جاهی الصفوی (نقاش)
موضوع اثر : فیگور انسانی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفوی, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان