سگ لوند صفویه

نظر شما:

مرد ریش دار با کلاهی عجیب که شاید لباس سگ‌بانان باشد، با کمربند طلایی و شلوار کوتاه کرم رنگ و چکمه قهوه ای در پا، در حالی که در دستانش دستمالی سفیدی دارد آنها را به طرف سرش بالا برده است. بر کمربند او ابزاری چون شلاق، چوب‌زنگ، گلدان و خنجر آویخته است. یک سگ سفید کوچک کنار پای او نشسته و گویا در حال آموزش دیدن است. در بالای اثر در کتیبه ای کوچک عبارت «سگ لوند» نگاشته شده است. حسن بیگ ترکمان (سگ لوند) شاعری رند و عیاش و خوشگذران بود و شاه عباس به روایتی به علت شوخ طبعی و چاپلوسی فراوانش و به روایت دیگر بخاطر اینکه سگبان شاه بود به او لقب سگ لوند داده بود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۷
موضوع اثر : حسن بیگ ترکمان (معروف به سگ لوند)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان