سگ لوند صفویه

نظر شما:

مرد ریش دار با کلاهی عجیب که ظاهری دلقک گونه به او داده است با کمربند طلایی و شلوار کوتاه کرم رنگ و چکمه قهوه ای در پا، در حالی که در دستانش دستمال سفیدی دارد آنها را به طرف سرش بالا برده است. یک سگ سفید کوچک کنار پای او نشسته و اورا نظاره می کند. در بالای اثر در کتیبه ای کوچک عبارت «سگ لوند» نگاشته شده است. حسن بیگ ترکمان (سگ لوند) شاعری رند و عیاش و خوشگذران بود و شاه عباس به علت شوخ طبعی و چاپلوسی فراوانش به او لقب سگ لوند داده بود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۷
موضوع اثر : حسن بیگ ترکمان (معروف به سگ لوند)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آبرنگ, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان