برگی از شاهنامه (کشتن رستم پیل سپید را) صفویه

نظر شما:

دارای ۴ ستون و ۱۷ سطراست. فیل سفید و پیل بان و رستم که گرزی به دست دارد وبا سربند و روپوش طلایی ایستاده است. آسمان شب پر ستاره است. اثر دارای جدولی به رنگ سرنج و طلا است.در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۰
موضوع اثر : کشتن رستم پیل سپید را
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان