برگی از شاهنامه (گذر سیاوش از آتش) صفویه

نظر شما:

دارای ۴ ستون و ۱۵سطراست. صفحه مجدول نارنجی طلایی با تصویر در قسمت بالای صفحه است. در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۱
موضوع اثر : گذر سیاوش از آتش
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک