برگی از شاهنامه (رفتن شیرین به کاخ خسرو) صفویه

نظر شما:

تصویر کاخ خسرو و خودش با پیراهن زرد وردای سرخ و تاجی برسر که شیرین د ر پایش نشسته و تعدادی از حاضرین در اطراف و تعدادی خدمه با مجدول سرنج و مطلا
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۰۸
موضوع اثر : رفتن شیرین به کاخ خسرو
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان