برگی از شاهنامه (نبرد رخش و شیر) صفویه

نظر شما:

دارای ۴ ستون و ۱۸ سطراست. تصویر نیمه بالایی صفحه است. ۱ شیر زخمی و ۱ اسب و مردی در زیر درخت دراز کشیده است. جداول مزین به رنگ نارنجی و طلا است. در کارگاه کتاب آرایی استرآباد تصویرسازی شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۰۶
موضوع اثر : کشتن شیر توسط رخش
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان