تصویر حسنعلی میرزا شجاع السلطنه به همراه خدمتکار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تصویر حسنعلی میرزا شجاع السلطنه نشسته و خدمتکار در حال ریختن چای است. اثر مجدول و دارای دو حاشیه کرم وسرمه ای است. رقم کمترین عبدالله نقاشباشی و پاسپارتو ابری سفید و آبی.رقم کمترین عبدالله نقاشباشی. در گوشه بالا درکادر اصلی نوشته : نواب والا شاهزاده فلکجناب حسنعلی میرزا شجاع السلطنه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۲۹
پدید آورندگان : عبدالله نقاشباشی (نقاش)
موضوع اثر : فیگور انسانی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آبرنگ, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان