سه پسر فرخ خان امین الدوله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عبدامین
۱۵:۱۵:۴۷ ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
سلام.

اسامی پسران فرخ خان
1- محمدحسین خان که پس از فوت پدر، ناصرالدین شاه او را فرخ خان صدا می‌کرد
2 - محمدابراهیم‌خان که معاون الدوله لقب گرفت و بارها به وزارت امور خارجه و مالیه و وزارت نظمیه رسید و در 1336ق. درگذشت
3- محمدمهدی که از درباریان مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه بود و یک بار به وزارت پست نایل شد.

با تشکر
تصویر سه پسر فرخ خان غفاری (امین الدوله) در کنار یکدیگر است. فردی که در مرکز تصویر دیده میشود یک قبای قرمز رنگ با نقش بوته جقه بر تن دارد و کلاهی مشکی برسر گذاشته است. دو نفر کناری قبای کرم رنگ و کلاه مشکی بر سر گذاشته و پیراهن آبی پوشیده اند. یقه فرد سمت راست راه راه سفید مشکی و فرد سمت چپ راه راه قرمز و آبی دارد. اثر نیمه تمام است. اسامی پسران فرخ خان غفاری: ۱- محمدحسین‌خان غفاری، که پس از فوت پدر، ناصرالدین شاه او را فرخ خان صدا می‌کرد؛ ۲- محمدابراهیم‌خان غفاری، که معاون الدوله لقب گرفت و بارها به وزارت امور خارجه و مالیه و وزارت نظمیه رسید و در ۱۳۳۶ق. درگذشت؛ ۳- محمدمهدی خان غفاری، که از درباریان مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه بود و در کابینه های کوتاه مدت وزیر افخم و نظام السلطنه مافی، در سلطنت محمدعلی شاه، وزیر فواید عامه (تجارت) شد و از ۱۳۱۶ به ریاست اداره پست نایل گردید.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۵۰
موضوع اثر : فیگور انسانی
رنگ : زمینه نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : تهران, مقوا, نگارگری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان