میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

کوشان مهران
۱۴:۱۴:۰۲ ۲۲ بهمن ۱۳۹۳
صاحب دیوان که رجل اهل قلم بود شال کلاه بر سر نهاده که در واقع کلاهی است که شال کشمیری پربها ویا شال کرمانی فاخر بدور آن پیچیده شده است.
تصویر ایستاده میرزا فتحعلی خان صاحب ئیوان که کلاه سفیدی بر سر و قبای منقوش به بوته جقه بر تن و عصایی فیروزه نشان در دست دارد . شمایل ناصرالدین شاه بر گردن و سه مدال سلطنتی دو عدد سمت چپ و یک عدد سمت راست قبای او آویخته شده است . حمایل سبز بر شانه و شال راه راه قرمز و سفید دور کمر دارد و طوماری در شال خود قرار داده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴۸
موضوع اثر : فیگور انسانی
رنگ : زمینه نخودی
تکنیک : آبرنگ، قطاعی (کلاژ)،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان