شمایل حضرت علی و حسنین (ع) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رضا عسگری
۱۴:۱۴:۲۱ ۲۱ آذر ۱۳۹۶
منزل فرزند میرزا فتحعلی خان در تهران در محله امامزاده یحیی قرار داشته که محل تجمع فرهیختگان و اهل قلم قاجار بوده به همین سبب نام صاحب دیوان بر کوچه نهاده شد
شمایل حضرت علی ذوالفقار به دست با و حسنین (ع) در دو سوی ایشان نشسته و سلمان و قنبر پشت ایشان ایستاده اند. در حاشیه ۵ بیت منسوب به مولوی به خط نستعلیق نوشته شده است. رومی نشد ز سر علی آگاه ....
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۳۴
پدید آورندگان : میرزا باقر صورتگر (نقاش) شعاع الملک (سفارش دهنده)
موضوع اثر : فیگور انسانی
تاریخ خلق : ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان