شاه جهان صفویه

نظر شما:

شاه جهان ایستاده بر بلندای گنبدی شکل و سه فرشته بر بالای سرش تاج ، شمشیر و سایبان شاهی را تقدیم اش میکنند . دو گروه مردمان با ابعادی کوچکتر زیر گنبد درحالی ترسم شده اند، که در میانشان یک شیر و گوسفند نشسته قرار دارد و از سقف گنبد ترازویی آویخته که در میان دو کفه آن سکه هایی قرار دارد . هر گروه نوشته ای احتمالا به خط هندی در دست دارند .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۹
موضوع اثر : فیگور انسانی
تاریخ خلق : ۱۰۳۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, مقوا, نگارگری
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان