اتابک اعظم میرزا تقی خان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

کوشان مهران
۱۴:۱۱:۳۱ ۲۲ بهمن ۱۳۹۳
امیر نظامخنجر بر کمر نبسته بلکه قمه ای مرصع را که به احتمال زیاد مرحمتی ناصرالدین شاه جوان بوده را بر کمر آویخته است.
تصویر نشسته میرزا تقی خان بر روی یک صندلی با کلاه بلند قاجاری ، پیراهن آبی ،شلوار قرمز ، قبایی منقوش به بوته جقه و خنجری که بر کمر دارد. دو شمسه مرصع با منگوله دردو طرف یقه قبا با بندی کوتاه آویزان است . در فضای پایین سبزه و سنگ نقش شده است . در گوشه بالا سمت راست این عبارت با خط نستعلیق و به رنگ مشکی نوشته شده است : شبیه اتابک اعظم امیر مفخم میرزا تقی خان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴۹
موضوع اثر : فیگور انسانی
رنگ : زمینه نخودی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان