نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

موضوع نمایشگاه:

​در این نمایشگاه اقدامات، موقوفات و زندگی حاج حسین آقا ملک در برابر دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

سناریو نمایشگاه:

در نمایشگاه دائمی حاج حسین آقا ملک، بخشی از زندگی وی در برابر دید علاقمندان قرار گرفته است. در ابتدای ورود به این نمایشگاه مجموعه تصاویر و نقشه ای از موقوفات حاج حسین آقا ملک نشان داده شده است. در ادامه تصاویر گوناگونی از دوره های مختلف حیات وی، مجموعه ای از مصاحبه هایی که در زمان حیاتشان با وی انجام گرفته و تقدیرنامه هایی که به پاس فعالیت های ایشان به وی اهدا شده و نیز نامه های اوآمده است.

در یکی از ویترین های این نمایشگاه مجموعه وسایل شخصی حاج حسین آقا به همراه زندگی نامه خود نوشت او قرار داده شده است. در ویترین های دیگر نیز سه نسخه از کتابهایی دیده می شود که وی با دقت زیاد گردآوری نمود. در بالای دیوارهای دوطرف، دو جمله از حاج حسین آقا نقل شده است.

در انتهای نمایشگاه اتاق مخمل حاج حسین آقا بازسازی شد. در این اتاق علاوه بر مبلمان، فرش ها و چراغ هایی که روزگاری در منزل ایشان قرار داشتند، عقدنامه امیرکبیر با خواهر ناصرالدین شاه قاجار و تصویری نقاشی شده از حاج کاظم ملک التجار نیز قرار دارد.

شرح نمایشگاه:

در تابستان سال ۱۳۹۲به یادبود حاج حسین آقا ملک که عمر و مال خود را صرف خدمت به ساحت فرهنگ ایران زمین کرده بود، نمایشگاه دائمی گشایش یافت .این نمایشگاه نگاهی است به زندگانی مرد بزرگی که پاکی روح و جسم آدمیان را توامان می­ خواست و دریچه­ ای است به ره ­آورد یک عمر عشق­ ورزی به فرهنگ سرزمین­ مان. در این نمایشگاه اتاق شخصی حاج حسین آقا بازسازی شده تا با قرار گرفتن مجسمه وی، این مرد بزرگ خود میزبانی میهمانانش را برعهده داشته باشد. زندگنامه خودنوشت وی، نقشه موقوفاتش، برگ­هایی از مطبوعات، عکس­ها و تقدیرنامه­ هایش، وسایل شخصی خاج حسین آقا ملک و بخشی از آثار هنری چون عقدنامه امیرکبیربا خواهر ناصرالدین شاه قاجار، از آن چیزی است که در برابر دیدگان عموم قرار گرفته است. این نمایشگاه علاوه بر معرفی حاج حسین آقا ملک و دستاوردهایش، راه را برای جستجوی علاقمندان در زندگی ایشان وآشنایی بیشتر محققان با کارهایش، هموار می­ سازد.

برچسب‌ها:

نظر شما: