​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»

​ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب» منتشر شده در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «صور الکواکب» انجام می‌پذیرد ...

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»

ملک‌آباد، سفری به دنیای جذاب نسخه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک است؛ آنجا که ناشناخته‌های علم و فرهنگِ هزاره‌های روزگاران قدیم لابه‌لای برگ‌های رازآلود این نسخه‌های خطی پیش رویتان جای می‌گیرد ... هفتمین سفر به قلمروی شگفتی‌ها و عجایب جهان در روزگاران قدیم از دریچه نسخه خطی «صور الکواکب» انجام می‌پذیرد ...

فیلم نسخه خطی «صور الکواکب» را در لینک زیر می‌توانید ببینید؛

ملک‌آباد؛ نسخه خطی «صور الکواکب»

نظر شما: