سلف پرتره هِنری فانتین لاتور قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این اثر کپی بی عیب و نقصی از روی نقاشی سلف پرتره فانتین لاتور(۱۸۳۶-۱۹۰۴) است که در سال ۱۸۹۵ میلادی کشیده شده و شاید هنگام سفر اروپای کمال الملک از روی اصل اثر کپی شده باشد.تاریخ پایین تابلو سال ۱۲۷۵ خورشیدی(۱۳۱۳ قمری) را نشان می دهد که در صحت آن تردید است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۰۵
پدید آورندگان : محمد غفاری (کمال الملک) (نقاش)
موضوع اثر : شخصیت
تاریخ خلق : ۱۲۷۵ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سیاه
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر) عرض (۵۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک