مردجوان انگلیسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تصویر نیم تنه مردی است با مو وریش کوتاه و روشن، یقه پیراهن پرچین ، سفید و حریر مانند بوده و لباس مشکی بر تن دارد. روی لباس یک زنجیر کلفت و بلند که از روی شانه تا روی سینه آویز شده است به چشم می خورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۱.۰۰۰۰۴
پدید آورندگان : محمد غفاری کمال الملک (نقاش)
موضوع اثر : شخصیت
رنگ : سبز قهوه ایی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان