قرآن مجید

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۲۴/۰۰۰
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)