قرآن مجید

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۲۳/۰۰۱
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
برچسب‌ها :