البلدالامین و الدرع‌الحصین

نظر شما:

خط نسخ، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شده به زر محرّر، ۴۱۶برگ ۲۱سطری به ابعاد ۲۶/۲.۱۷/۵ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع وزیری متوسط، جلد روغنی رویه بوم قهوه ای آستر بوم سرخ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم‌بن علی کفعمی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک