الصحاح، [یا]، تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة صفویه

نظر شما:

تألیف ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری فارابی نسخ ۹ شوال ۱۱۰۱ق دارای سرلوح مذهّب مرصّع و حاشیهٔ مذهّب و بین سطور طلااندازی شده مضرّس در صفحات آغازین حاشیه سازی و ترنج مذهّب در ابتدای ابواب تمام صفحات مجدول به زر و شنگرف و لاجورد و کمنداندازی به زر محرّر عنوان و نشان به شنگرف ۶۰۵ برگ ۲۷ سطری کاغذ ترمه سمرقندی قطع وزیری بزرگ جلد میشن آلبالویی ضربی مستعمل
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۳۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن حماد جوهری (مولف)
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : ۱۱۰۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک