الاجماع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمدباقر بهبهانی، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۱۷ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۲۸/۰۰۵
پدید آورندگان : محمد باقربن محمد اکمل بهبهانی (مولف)
موضوع اثر : اجماع (فقه)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک