الدررالنضید فی سرالتوحید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف حسن بن علی طبری که به نام ملک حمزه میرزای حشمه الدوله در توحید ساخته و شعرهای فارسی هم در آن هست. نسخ و نستعلیق رمضان ۱۲۶۸، با سرلوح، جدول و کمند، عناوین و اشعار به لاجورد و شنگرف، نشان شنگرف، بر کاغذ آهار مهره فرنگی در۱۳۱ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد رویه ساغری آلبالویی، عطف و حاشیه میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۰۷/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن علی طبری (مؤلف)
موضوع اثر : توحید
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۶۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره، چرم میشن، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک