مغنی‌اللبیب عن کتب‌الاعاریب صفویه

نظر شما:

تالیف جمال الدین ابومحمد عبدالله بن یوسف بن هشام انصاری شافعی حنبلی نحوی که در رجب ۷۵۹ در قاهره ساخته شد، نسخ سید علی خان حسینی مدنی در سه شنبه ۲۶ رجب ۱۰۷۴، عنوان و نشان شنگرف و لاجورد و زر، دارای جدول و کمند ، با پیشانی در آغاز، نقل از خط محمد حسن بن حسن شهیر به درازمکی در یادداشتی با تملک محمد حسین متخلص به منصور،یادداشتی به تاریخ ۱۲۸۵، بر کاغذ ترمه ی سمرقندی در ۴۳۷ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله‌بن یوسف ابن‌هشام (مولف) علی‌خان‌بن احمد مدنی (خوشنویس)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۰۷۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، تذهیب و ترصیع، مجدول،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک