دانشنامه علائی صفویه

نظر شما:

تالیف ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلیِ سینا و ابن سینا و پور سینا و از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران‌زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد، نسخ سده ی ۱۱، دارای سرلوح و چند پیشانی مزین به تشعیر، مجدول، دو صفحه ی اول حواشی تزیین شده با تشعیر و طلا اندازی بین خطوط، از آخر قسمت موسیقی افتاده است، بر کاغذ ترمه سمرقندی در ۲۵۲ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۲۵/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا (مولف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، تذهیب و ترصیع ، تشعیر، مجدول،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک