التعلیقات صفویه

نظر شما:

تالیف ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابوعلیِ سینا و ابن سینا و پور سینا، پزشک و شاعر و از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران‌زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد. آرامگاه بوعلی‌سینا در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده‌؛ نسخ ابومسلم بن محمد علی جشوقانی قهپایی در دوشنبه ۲۶جمادی الثانی ۱۰۵۷، دارای سلوح و جدول به زر، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک جلال الدین با مهرهای صدرالدین محمد فیضی و وثوق السلطان و ابوتراب فیضی و مهری با تاریخ ۱۰۷۱، بر کاغذ ترمه سمرقندی در ۱۳۸ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره و آستر جلد تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا (مولف) ابومسلم‌بن محمدعلی جشوقانی قهپایی (خطاط)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۰۵۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و ترصیع، مجدول،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک