التنبیهات‌العلیة علی وظائف الصلاةالقلبیة صفویه

نظر شما:

شیخ زین‌الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی( ۹۱۱ - ۹۶۶)، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای سرلوح مذهب، حاشیه دوصفحه اول دارای تشعیر، دارای جدول به زر، از آن بشیر موسوی و مهر وی و مهر محمدعلی، بر کاغذ ترمه در ۷۰ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۸/۰۰۱
پدید آورندگان : زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وتشعیر، مجدول،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک