نسخه مفرح دلگشای فرح بخش،

نظر شما:

رساله در پزشکی ، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول و کمند و ستون بندی به زر، بر کاغذ ترمه ی سمرقندی رنگین با کناره ی پسته ای در ۶برگ چلیپا نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی ترنج دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۳۲/۰۱۲
موضوع اثر : پزشکی- دستورالعملها
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه سمرقندی رنگین کناره فستقی، چرم تیماج ،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلا پوش، دست ساز، مجدول،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک