نثر صائب تبریزی

نظر شما:

تالیف میرزا محمّدعلی صائب تبریزی، (۱۰۰۰- ۱۰۸۶)بزرگ‌ترین غزل‌سرای سده یازدهم هجری و نامدارترین شاعر زمان صفویه، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول و کمند و ستون بندی به زر، بر کاغذ ترمه ی سمرقندی رنگین با کناره ی پسته ای در ۶ برگ چلیپا نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی ترنج دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۳۲/۰۱۸
پدید آورندگان : صائب تبریزی، محمد علی بن عبدالرحیم (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه سمرقندی رنگین کناره فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلا پوش، دست ساز، مجدول،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک