ترجمه‌الجنان فی خصائص‌السلطان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف میرزا صادق خان وقایع نگار مروزی در اخبار سلطنت فتحعلی شاه قاجار، نستعلیق سده ۱۳، عنوان شنگرف، دارای جدول و کمند به زر، یادداشت خریداری به تاریخ ۱۳۹۶ق. که ذکر شده نسخه خط مولف است، بر کاغذ ترمه در ۸۸ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق مروزی (مولف)
موضوع اثر : خصوصیات فتحعلی قاجار
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک