وفیات الاعیان و انباء انباء الزمان صفویه

نظر شما:

تألیف ابن خلکان (ف:۶۸۱ق) نسخ سده ۹ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ فستقی قطع وزیری متوسط جلد تیماج قهوه ای ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۸۱/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن محمد ابن خلکان (مؤلف)
موضوع اثر : سرگذشتنامه/ محدثان/ نویسندگان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، تیماج قهوه ای ضربی،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک