حاشیة الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۲ق محشّی کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد تیماج سرخ سیر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی (شارح.) محمدبن مکی شهید اول (مولف اولیه)
موضوع اثر : فقه جعفری/نقد و تفسیر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک