عقاب‌الاعمال صفویه

نظر شما:

تألیف ابن بابویه قمی نسخ محرم ۱۰۷۱ق عنوان و نشان به شنگرف مجدول به زر دارای یک سرلوح کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد رویه کاغذی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۶۲/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن علی ابن بابویه (مؤلف)
موضوع اثر : معاد
تاریخ خلق : از ۱۰۷۱ قمری (قرن ۱۱) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذی ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک