رسالة فی الصحیح و الاعم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۹۸/۰۱۰
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن، مقوا،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک