شرح فصول اکبری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف علاءالدین احمد بن عارف در شرح «فصول اکبری» علی اکبر الله آبادی درگذشته ۱۰۹۱، نستعلیق ۱۰ رجب ۱۲۵۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر ملا هادی، بر کاغذ فستقی در ۱۱۵ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن عارف (شارح و مولف) علی اکبر اکبری الله آبادی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر الفصول/ صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک