مناقب آل ابیطالب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، نسخ اسدالله تبریزی در روز شنبه ۱۵ صفر ۱۲۹۱ از روی نسخه ی ۳ رمضان ۱۰۹۵، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک، مهر محمدتقی، بر کاغذ فستقی در ۳۰۶ برگ ۲۳ و ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۵۷/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن اسدالله تبریزی (کاتب) محمدبن علی ابن شهرآشوب (مؤلف)
موضوع اثر : سادات
تاریخ خلق : ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان