ریاض‌المسائل و حیاض‌الدلائل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سید علی طباطبائی، نسخ سده ۱۳، از عتق تا نذور، عنوان و نشان شنگرف، ۸ برگ آغاز نونویس و افزوده شده به اثر، بر کاغذ فستقی در ۲۳۶ برگ ۳۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : علی طباطبائی (مؤلف)
موضوع اثر : طهارت (اسلام)/ نماز/اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان