معین‌الخواص قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف میرزای قمی مولف مرشی العلوم، نسخ عبدالمطلب بن حاجی میرزا محمد انجدانی در قم در ۱۲۳۱، دارای یادداشت تملک و مهر محمد بن کاظم در ۱۳۰۳، بر کاغذ فستقی در ۱۸۲ برگ ۱۲ سطری نوشته شده،جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالمطلب میرزا انجدانی (کاتب) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی (مؤلف)
موضوع اثر : عبادات
تاریخ خلق : ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک