القوانین‌المحکمة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف میرزا ابوالقاسم گیلانی قمی که در پایان ربیع الثانی ۱۲۰۵ در قم ساخته، نسخ جعفر بن محمد بن محمدکاظم طباطبائی در ذیحجه ی ۱۲۶۶،از ادله ی عقلیه آغاز میشود، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشتی آماری به تاریخ ۱۲۹۳، بر کاغذ فستقی در ۱۷۹ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۳/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی (مولف) محمدجعفربن محمدکاظم طباطبائی (کاتب)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک