مصابیح‌الاصول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف در ۱۲۷۳، نسخ ابوالقاسم شریف در سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای سرلوح مذهب، دارای جدول و کمند، بر کاغذ فستقی در ۲۴۳ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم شریف (کاتب)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه- ادله (فقه)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول و کمند، ضربی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک