الدرالمنظم فی السرالاعظم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ کمال الدین ابوسالم محمد بن طلحه عدوی حفار شافعی درگذشته ی ۶۵۲، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان و شکل و دایره شنگرف، دارای یادداشتی با تاریخ ۱۰۹۱، انجام افتاده، بر کاغذ فستقی در ۸۷ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ و عطف و حاشیه تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن طلحه عدوی حفار (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، کاغذ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان