کشف‌الغطاء عن خفیات مبهمات الشریعةالغراء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء درگذشته ی ۱۲۲۸ که به خواهش فرزند خود شیخ موسی و به نام فتح علی شاه در سه فن اصول عقاید و اصول فقه و فقه از طهارت تا حج در اثناء سفر ساخته، نسخ محسن بن محمد مهدی خوانساری در ۱۲۵۲، یادداشت محمد بن خضر در مورد قیمت نسخه، بر کاغذ فستقی در ۲۰۳ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محسن‌بن محمدمهدی خوانساری (کاتب) جعفربن خضر نجفی کاشف الغطاء (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه/ فقه جعفری/ عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۵۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک