ضوابط الاصول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سید ابراهیم‌ بن محمدباقر قزوینی (۱۲۱۴ - ۱۲۶۲)، نسخ ۱۲۶۴، از اجماع تا تعادل الامارتین، بر کاغذ فستقی در ۲۳۳ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم بن محمدباقر قزوینی (مؤلف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۶۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک