الرجال (ابن‌داود) تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن حاجی جواد (کاتب) الحسن بن علی الحلی (مؤلف)
موضوع اثر : محدثان شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک