الختمةالمغربیة السلطانیه و الخلةالابراهیمیة البرهانیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۴۸/۰۰۰
موضوع اثر : دعاها/ طلسم
تاریخ خلق : ۶۳۰ قمری (قرن ۷)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک