الاصول بالاسطقسات سامانیان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : اقلیدس (مؤلف)
موضوع اثر : هندسه
تاریخ خلق : ۳۴۳ قمری (قرن ۴)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، نقاشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, هندسه
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان