کفایةالطلاب لمعرفةالاسطرلاب

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۱۹/۰۰۱
پدید آورندگان : غیاث‌الدین حسینی (مؤلف)
موضوع اثر : اسطرلاب
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، نقاشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, اسطرلاب